Friday, February 10, 2006


20:48เวลาเริ่มต้น ..
ที่เกิดขึ้นช้า.. กว่า .......

หลังจาก 20:48
ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ก็ผ่านเลย

เป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมา
แล้วพบว่าไม่มีอะไรๆ ในโลกนี้ ที่เหมือนเดิม

ไม่มีคนรัก
ไม่มีเพื่อนไม่มีบ้านไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ไม่มีญาติ พี่ น้อง
เป็นการเดินทาง ไปอยู่ต่างถิ่น
แปลกที่ แปลกทาง แปลกหน้า แปลกภาษา แปลกวัฒนธรรม
ที่คิดว่า เป็นเฉพาะต่างบ้านต่างเมือง…..

10,930 วัน อีก 20 วัน จะอยู่บนโลกใบนี้
เท่ากับ 262,800 ชั่วโมง

เป็นวินาที จะได้ 946,080,000
22,705,920,000 FRAME

ถ้ามองได้ขนาดนั้นจะช้ามาก
จะต้องใช้แผ่นฟิล์มยาวขนาดไหน
ถึงจะบันทึกเรื่องราวได้หมด

ถึงต้องตัดต่อ
………………………………………….
อย่างไม่รู้ ตัว

ช้าช้า เข้าไปใกล้ดำมืด
แล้วค่อยสว่างขึ้น ทีละนิด
ชัดขึ้นเสยขึ้นไปตามปล่อง ตีบ
ลอยขึ้นไปที่แสงสว่างเกือบจะได้เห็น

อีกนิดเดียวจะได้เห็นแต่ไม่ได้เห็น
ก็เป็นเช่นนั้น
ก็มักจะเป็นเช่นนั้นอะไรที่อยากเห็น
ไม่ได้เห็น

อะไรที่ไม่อยากเห็น
(…….’)

เห็น
บางคน ได้เห็น การตัดต่อ
ที่ไม่อยากเห็น

บางคนอยากเห็น
แต่ไม่ทัน เพราะภาพบางภาพ
ก็ใช้เวลาเพียงแค่เฟรมเดียว.. พอ

เฟรมหนึ่ง มันนิดเดียว
มันใช้พื้นที่เวลาไป นิด เดียว
อยากรู้เรื่องต่อล่วงหน้า
ถ้ารู้กันได้จะได้เก็บเสียงหัวเราะเอาไว้
เก็บรอยยิ้มไว้ด้วย

เอาไปติดกับแก้ม
จะได้เป็นภาพเดียวกัน

ทำได้

บางราย ทำได้
ภาพต่าง แต่ใช่
แปลก นอก แต่ในเหมือน
ต่างถิ่น เลยไม่ต่างไป
เห็นทีไร ก็เหมือนเดิม
เคยรู้สึกไหม
ที่ ต่างไป แต่เหมือนเดิม

2 Comments:

Blogger hospitalgirl said...

ยังไงก็ชอบ Only time..Only time...Only Pastime!! อิอิอิ

4:34 PM  
Anonymous นกเล็กปลอมตัวมา said...

อาแฮ่ม อาแฮ่ม!

7:31 AM  

Post a Comment

<< Home